fbpx

Ergo Hestia - Zdrowie i życie - Hestia Kapitał

Twoje potrzeby i oczekiwania są sprecyzowane. Myślisz o zabezpieczeniu przyszłości swojej rodziny bez podejmowania ryzyka, związanego z inwestowaniem. Ubezpieczenie Hestia Kapitał to idealna propozycja dla osób chcących (samodzielnie lub we współpracy z Agentem) precyzyjnie dopasować zakres ochrony do własnych wymagań. Zgromadzone środki finansowe stanowić będą kapitał dodatkowy, po okresie ubezpieczenia lub zabezpieczą rodzinę oraz najbliższych Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

 

Hestia Kapitał – pewność i stabilność:

 • masz zapewnioną ochronę przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie,
 • korzystasz z ochrony już podczas rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego,
 • sam wybierasz sumę ubezpieczenia,
 • decydujesz o formie opłacania składki,
 • dzięki licznym opcjom dodatkowym, idealnie dopasowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb,
 • otrzymujesz gwarancję kwoty świadczenia w przypadku śmierci lub dożycia do daty określonej w umowie,
 • jeżeli nie możesz spłacać składek – zawieszasz je na jakiś czas, nadal pozostając pod ochroną,
 • możesz zawrzeć umowę na 5 lat lub być objętym ubezpieczeniem do 70 roku życia,
 • w razie potrzeby wypłatę świadczenia otrzymasz już w pierwszym dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • określasz formę wypłaty świadczenia (jednorazowo lub okresowo).

Hestia Kapitał obejmuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz w przypadku dożycia do daty określonej w umowie.

 

Hestia Kapitał – szeroki wybór opcji dodatkowych:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci,
 • ubezpieczenie na dożycie do daty określonej w umowie,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania,
 • ubezpieczenie opłacania składki ubezpieczeniowej na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,
 • umowa dodatkowej indeksacji sumy ubezpieczenia.

Sam wybierz wariant płatności:

 • miesięczny,
 • kwartalny,
 • półroczny,
 • roczny
 • lub jednorazowy.

Hestia Kapitał – możesz jej zaufać:

 • świadczenia są wolne od roszczeń wierzycieli i nie mogą być zajęte przez sąd,
 • świadczenia chronione są przed skutkami inflacji poprzez wykorzystanie mechanizmu indeksacji,
 • gwarantujemy powiększenie wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych o udziały w zysku Towarzystwa,
 • masz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, przeznaczanych na powiększenie wartości Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa,
 • środki pozostające na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa inwestowane są w Funduszu Bezpiecznego Inwestowania, który posiada gwarancję wartości jednostki uczestnictwa.
Hestia Kapitał przeznaczona jest dla wszystkich osób, ceniących stabilność i bezpieczeństwo. Polecamy ubezpieczenie Hestia Kapitał Klientom, którzy chcą zapewnić sobie i swoim bliskim spokojną przyszłość bez ponoszenia ryzyka inwestycji.