fbpx

Ergo Hestia - Zdrowie i życie - Hestia Fundusz

 

Hestia Fundusz zawiera ubezpieczenie na życie i dodatkowo daje Ci możliwość inwestowania kapitału.

 

Hestia Fundusz – nowoczesność i elastyczność

 

Ubezpieczenie na miarę potrzeb:

 • Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie,
 • jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową już w trakcie rozpatrywania wniosku ubezpieczeniowego,
 • sam wybierasz wariant ubezpieczenia: gwarantowany lub inwestycyjny,
 • masz do dyspozycji cztery Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe o zróżnicowanym poziomie ryzyka,
 • dzięki licznym opcjom dodatkowym możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb,
 • możesz czasowo zawiesić opłacanie składek nie tracąc ochrony ubezpieczeniowej,
 • umowę ubezpieczenia zawierasz bezterminowo,
 • sam określasz, w jakiej formie chcesz otrzymywać świadczenie (jednorazowo lub okresowo).

Hestia Fundusz – Twój wybór

 

Możesz wybrać jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia:

 • wariant gwarantowany - zapewnia maksimum bezpieczeństwa, zarówno w części ochronnej, jak i inwestycyjnej. W ramach tego wariantu Ubezpieczyciel gwarantuje utrzymanie sumy ubezpieczenia przez okres pierwszych 20 lat ochrony ubezpieczeniowej. Wariant ten zapewnia również bezpieczeństwo powierzonych środków pieniężnych Ubezpieczającego, poprzez lokowanie ich w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym, który posiada gwarancję ceny jednostki uczestnictwa. Jest to unikatowa, jak na polski rynek, cecha produktu,
 • wariant inwestycyjny - daje pełną swobodę w kształtowaniu profilu inwestycyjnego poprzez możliwość inwestowania w ramach oferowanych przez Ubezpieczyciela Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Hestia Fundusz - fundusze inwestycyjne:

 • Fundusz Bezpiecznego Inwestowania - charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka; posiada gwarancję ceny jednostek uczestnictwa,
 • Fundusz Zrównoważony - fundusz ten skierowany jest do inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego,
 • Fundusz Agresywnego Inwestowania - wiążący się ze zwiększonym poziomem ryzyka inwestycyjnego przy wyższej oczekiwanej stopie zwrotu w horyzoncie długoterminowym,
 • Fundusz Międzynarodowy - umożliwiający rozproszenie ryzyka inwestycyjnego w skali globalnej.

Hestia Fundusz – szeroki wybór opcji dodatkowych:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania,
 • ubezpieczenie opłacania składki ubezpieczeniowej na wypadek całkowitej niezdolności do pracy.

Sam wybierasz częstotliwość opłacania składek ubezpieczeniowych:

 • miesięcznie,
 • kwartalnie,
 • półrocznie,
 • rocznie
 • lub jednorazowo.

Hestia Fundusz - pewność i zaufanie:

 • świadczenia, z wyłączeniem roszczeń alimentacyjnych, nie podlegają egzekucji sądowej w 3/4 częściach tych świadczeń,
 • świadczenia chronione są przed skutkami inflacji poprzez wykorzystanie mechanizmu indeksacji składki ubezpieczeniowej,
 • możesz dokonywać wpłat dodatkowych, które powiększą wartość Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa.
Ubezpieczenie Hestia Fundusz stworzone zostało z myślą o osobach aktywnych zawodowo, które chcą połączyć ochronę ubezpieczeniową z możliwością pomnożenia zainwestowanego kapitału.