fbpx

Ergo Hestia - Zdrowie i życie - Sjesta

Sjesta - wszechstronne korzyści:

 • gwarancję wysokości przyszłej renty otrzymujesz już w dniu zawarcia umowy,
 • nie ryzykujesz - całe ryzyko inwestycyjne ponosi Ergo Hestia,
 • rentę wypłacamy Ci dożywotnio,
 • samodzielnie wyznaczasz beneficjentów, którzy zachowują prawo do renty przeniesionej,
 • dzięki Twoim udziałom w zysku, kwoty ustalonych w umowie świadczeń zwiększają się,
 • Tobie i Twoim beneficjentom przysługuje prawo do rezygnacji z wypłat renty i otrzymania w zamian jednorazowej wypłaty środków,
 • możesz rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia o opcje dodatkowe, by cieszyć się jeszcze pełniejszą ochroną,
 • podczas zawierania umowy głównej nie musisz przedstawiać zaświadczeń o stanie zdrowia,
 • Twoje dobrowolne, dodatkowe wpłaty na ubezpieczenie będą inwestowane i podwyższą przyszłe świadczenia,
 • masz możliwość podnoszenia i obniżania składki z jednoczesną zmianą gwarantowanych świadczeń.

Sjesta – strategia Twojego bezpieczeństwa

 

Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Sjesta to unikalna oferta - gwarancja wysokości przyszłej renty, wypłacanej do końca życia Klienta, udzielana jest już w dniu zawarcia umowy. W zależności od decyzji Klienta, świadczenia mogą być wypłacane w formie comiesięcznej renty lub w formie jednorazowej wypłaty kapitału końcowego. Zarówno renta, jak i kapitał końcowy, powiększone zostaną o przyznane udziały w zysku. Wskazana w umowie kwota przyszłej renty jest zatem najniższą wartością, jaką gwarantuje Ergo Hestia. Dzięki przyznaniu udziałów w zysku będzie ona wzrastać.

 

Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe, które zapewniają bezpieczeństwo:

 • rodzinie Ubezpieczonego - w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego,
 • ubezpieczonemu - w przypadku inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku całkowitej niezdolności do pracy (zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych).

W przypadku śmierci Klienta:

 • przed uzyskaniem uprawnień do wypłaty renty – uprawnione osoby, wskazane przez Ubezpieczonego, otrzymują świadczenie w wysokości opłaconych składek ubezpieczeniowych,
 • w okresie wypłaty renty - uprawnione osoby, wskazane przez Ubezpieczonego, otrzymują rentę przeniesioną (maksymalnie przez 15 lat, licząc od dnia nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do renty).
Ubezpieczenie Sjesta adresowane jest do Klientów w wieku od 15 do 45 lat (w ubezpieczeniu ze składką regularną) oraz od 15 do 60 lat (w ubezpieczeniu z jednorazową składką), którzy chcą zadbać o wysokość swojej przyszłej emerytury.