fbpx

Ergo Hestia - Zdrowie i życie - Forteo

 

Forteo – elastyczne ubezpieczenie

 

Ubezpieczając się w Forteo:

 • sam wybierasz zakres ubezpieczenia,
 • możesz opłacać składkę w ratach,
 • oszczędzasz nawet do 10% standardowej wysokości składki, jeśli wybierzesz płatność raz na kwartał, pół roku lub na rok,
 • aby się ubezpieczyć, nie musisz przedstawiać żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia,
 • jesteś chroniony 24 godziny na dobę,  w każdym miejscu na świecie.

 

Forteo to nowatorskie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Ubezpieczenie Forteo występuje w dwóch wariantach:

 1. Forteo Standard – w którym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą,
 2. Forteo Gold – obejmujące:
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą,
  • wystąpienie zawału serca i udaru mózgu.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Wariant Forteo Standard obejmuje świadczenia:

 • w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • z tytułu złamań.

Wariant Forteo Gold obejmuje świadczenia:

 • w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • z tytułu złamań,
 • w przypadku wystąpienia zawału serca i udaru mózgu,
 • dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 złotych za każdy dzień pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zakres wariantu Forteo Gold możesz rozszerzyć o:

 • jednorazowe świadczenie w wysokości 100 tys. zł. złotych z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej (w następstwie nieszczęśliwego wypadku), do jakiej Ubezpieczony posiada kwalifikacje, wynikające ze zdobytego wykształcenia lub doświadczenia,
 • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (m.in. kosztów porad w prywatnych gabinetach lekarskich, kosztów operacji plastycznych, zakupu protez i lekarstw).

Ubezpieczenie Forteo zawiera się na okres jednego roku.

 

Dla wszystkich osób prowadzących aktywny tryb życia, które chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo.