fbpx

Ergo Hestia - Zdrowie i życie - Ochrona prawna

Troszczysz się o swoje bezpieczeństwo, więc chcesz zapewnić sobie również odpowiednia ochronę prawną? Oferowane przez nas ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów ochrony prawnej (m.in. opłat sądowych i administracyjnych, pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców).

  • dzięki gwarancji zwrotu kosztów, możesz korzystać z usług renomowanych kancelarii prawniczych,
  • w ramach ubezpieczenia otrzymujesz rekompensatę kosztów postępowania przed sądami, organami administracji publicznej, kolegium do spraw wykroczeń i postępowania związanego z uzyskaniem odszkodowania.

Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów ochrony prawnej, w przypadku gdy Klient zmuszony będzie do obrony swoich praw, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

 

Ubezpieczeniem kosztów ochrony prawnej objęte są w szczególności:

  • koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej (np. adwokatów),
  • koszty uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców albo dokumentów stanowiących środki dowodowe,
  • pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczającego odnośnie prowadzonego postępowania.
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej adresowane jest do wszystkich Klientów, którzy chcą zapewnić sobie możliwość korzystania z usług prawniczych najwyższej jakości.