fbpx

Ergo Hestia - Zdrowie i życie - Inventus

Wiesz, jak ważna dla przyszłości Twojej i Twoich najbliższych jest stabilna sytuacja materialna. Dzięki niej możecie spełniać swoje marzenia i realizować plany. Cenisz sobie również niezależność finansową. Zastanawiasz się, jak ją uzyskać? Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus to rozwiązanie w sam raz dla Ciebie.

 

Inventus jest wyjątkowym programem łączącym możliwość gromadzenia i inwestowania środków, w okresie aktywności zawodowej, z wypłatami, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. Chcesz podwyższyć swoją przyszłą emeryturę? Twoje dzieci zaczynają studia lub wkraczają w dorosłe życie? Inventus zabezpieczy Twoje wydatki.

 

Inventus to program elastyczny:

 • nie musisz określać długości okresu inwestycyjnego przy zawieraniu umowy,
 • w dowolnym momencie możesz wykupić całość lub część polisy,
 • samodzielnie wybierasz strategię inwestowania i zmieniasz ją w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia
 • decydujesz, w jakiej formie i w jakim czasie chcesz otrzymywać świadczenia,
 • zgromadzony kapitał może być wypłacony Tobie lub wskazanej przez Ciebie osobie,
 • przez cały okres rentowy to Ergo Hestia ponosi za Ciebie ryzyko inwestycyjne i ryzyko gwarancji,
 • w trakcie trwania ochrony masz możliwość zawieszenia opłacania składek, nawet bezterminowo,
 • otrzymujesz gwarancję wypłaty 100% wpłaconego kapitału na wypadek śmierci do ukończenia 65 roku życia.

Program Inventus składa się z dwóch okresów: inwestycyjnego oraz rentowego.

 

W okresie inwestycyjnym:

 • przy zawieraniu umowy nie ma konieczności przeprowadzania badań medycznych,
 • inwestujesz systematycznie lub wpłacasz składkę jednorazową
 • przenosisz środki pomiędzy poszczególnymi, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, bez konieczności zapłaty podatku od zysków kapitałowych,
 • do okresu rentowego możesz przenieść całość lub tylko część zgromadzonego w okresie inwestycyjnym kapitału.

W okresie rentowym otrzymujesz świadczenia w wybranej formie:

 • renta okresowa,
 • renta dożywotnia,
 • renta dożywotnia z okresem gwarantowanym,
 • pełna, jednorazowa wypłata kapitału.

Renta okresowa:

możesz pobierać ją przez czas od 5 do 20 lat, bez względu na wiek. Opcję tę polecamy osobom, które zamierzają sfinansować edukację swojego dziecka i wesprzeć je w pierwszych latach kariery zawodowej.

 

Renta dożywotnia:
jeżeli chcesz zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe na czas emerytury, to rozwiązanie spełni Twoje oczekiwania. Wypłatę renty w gwarantowanej wysokości będziesz otrzymywać od chwili przejścia na emeryturę do końca życia.

 

Renta dożywotnia z okresem gwarantowanym:
wybierają ją Klienci, którzy dążą do zabezpieczenia przyszłości zarówno swojej, jak i najbliższych. W przypadku śmierci w okresie gwarantowanym (15 lat) świadczenia wypłacamy osobom wskazanym przez Ubezpieczonego.

 

Wypłata jednorazowa:
w programie Inventus nie musisz decydować się na comiesięczną rentę. Możesz podjąć decyzję o jednorazowej wypłacie całego zgromadzonego kapitału.

 

Nieograniczone możliwości:
chcesz otrzymywać jeszcze wyższe świadczenia? Inventus nie ogranicza kwoty inwestycji. W trakcie trwania umowy masz możliwość dokonywania dodatkowych wpłat na wydzielone subkonto programu. W ten sposób pomnażasz swój kapitał oszczędnościowy. W razie potrzeby możesz również – bez opłat likwidacyjnych – wypłacić całość lub część kapitału zgromadzonego na dodatkowym subkoncie.

 

Jak chronimy Twoją inwestycję?
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zapewnia wypłatę renty w minimalnej, gwarantowanej wysokości. Abyś czuł się jeszcze bezpieczniej, ponosimy również ryzyko inwestycyjne i ryzyko gwarancji.

Dodatkowo, w trakcie całego okresu inwestycyjnego, Ubezpieczony objęty jest ochroną z tytułu śmierci. Ergo Hestia udziela gwarancji 100% wartości wpłaconej składki na wypadek śmierci do 65 roku życia.

Ubezpieczenie Inventus adresowane jest do osób w wieku 15-81 lat. Aby zebrać środki na edukację swojego kilkuletniego dziecka, możesz wykupić polisę na siebie i zarządzać zgromadzonymi oszczędnościami.