fbpx

Ergo Hestia - AC

Dzięki Auto-Casco:

 • korzystasz z ochrony w kraju i za granicą,
 • zawsze możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową w ramach usługi HESTIA CAR ASSISTANCE,
 • samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia oraz wysokość potencjalnego odszkodowania,
 • wybierasz system ustalania rozmiaru szkody - w wariancie kosztorysowym lub serwisowym,
 • możesz ubezpieczyć każdy bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie oraz w bagażnikach zewnętrznych.

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

 

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

 

Auto-Casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

 

Auto-Casco przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą ubezpieczyć swój samochód na wypadek szkód powstałych w kraju i za granicą.