Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpiecz swoje mienie - dom, mieszkanie, gospodarstwo, mienie ruchome i... śpij spokojnie.

 

Mieszkanie, dom jednorodzinny oraz garaż wolnostojący są chronione na wypadek zniszczenia lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych. Mieszkanie jest chronione od zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzeń opisanych w zakresie ochrony domu jednorodzinnego z tą różnicą, że skutkiem wystąpienia takiego zdarzenia jest stan mieszkania uniemożliwiający jego dalsze zamieszkiwanie.

 

Mienie ruchome należące do ubezpieczonego i jego bliskich oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego, są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, w tym kradzieży z włamaniem i rozboju. Ubezpieczenie mienia obejmuje również szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzenia, odgruzowywania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia oraz naprawę zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń w przypadku kradzieży z włamaniem i rozboju.

 

W naszej ofercie szeroka gama ubezpieczeń majątkowych wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych. Zapraszamy !

 

Skontaktuj się z nami i otrzymaj najlepszą ofertę !