fbpx

Ergo Hestia - Domek Letniskowy

 • ubezpieczasz domek letniskowy wraz z mieniem ruchomym i elementami stałymi,
 • dzięki opcjom dodatkowym możesz rozszerzyć zakres ochrony.

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku.

Za domek letniskowy uznaje się zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Mienie ruchome to należące do Ubezpieczającego:

 • urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • przedmioty wartościowe i wartości pieniężne,
 • wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt turystyczny i sportowy,
 • rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane.

Stałe elementy domku letniskowego to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, w szczególności: meble, antresole, piece i kominki, okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), sieć wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub grzewcza wraz z wyposażeniem, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, schody, parapety wewnętrzne, tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg, zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi (niespowodowanego usuwaniem ziemi na stokach przez człowieka),
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • zalania, powstałego m.in. wskutek:
  • wydostania się wody, pary lub płynów w wyniku uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
  • wydostania się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii (pralki, wirówki lub zmywarki),
  • cofnięcia się wody i ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
  • pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
  • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu, topniejącego śniegu lub gradu.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ubezpieczenie umożliwia również ochronę mienia od szkód powstałych na skutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.
Nasza oferta skierowana jest do właścicieli domków letniskowych.